Bij inschrijving voor de activiteiten van NNsports gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Bij inschrijving voor de activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 14 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen. Op de bevestiging en tevens digitale factuur die wij u sturen kunt u alle betalingsgegevens terugvinden. Bij een te gering aantal (minder dan 8) inschrijvingen kan de organisatie besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen

Annuleringsvoorwaarden


Annuleren tot 28 dagen vóór een activiteit start is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt 75% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten. Annuleren binnen 14 dagen voor de start van de voetbalschool betekent dat wij geen teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen. In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. Annuleren word via de mail gedaan.


Aansprakelijkheid en klachten


NNsports en de accomodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden. Deelname aan de activiteiten van NNsports is geheel op eigen risico, de organisatie is daar niet verantwoordelijk voor. Klachten kunt u per mail richten aan NNsports. (nick@nnsports.nl)Gedragsregels


Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de activiteit correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met materialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

Verzuim en afgelasting


Een verzuimde activiteit kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder ‘Aansprakelijkheid’ vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de activiteit wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website NNsports.nl of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. NNsports is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

Foto en video

Alle opnames door NNsports ten tijde van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van de organisatie. Bij aanmelding geeft men NNsports het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden.